Sói Đi Thành Đôi  (Lang Hành Thành Song) Tác giả: Vu Triết Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (107 chương) Biên tập: Nana | Đông Thiên…

Nguồn [ML] Sói Đi Thành Đôi – Vu Triết