Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng” Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn. Chuyển ngữ: Phong Lưu. Beta: BuBu. Vài lời: – Không đảm bảo chính xác 100%, nếu …

Nguồn Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng” – Phong Lưu Thư Ngốc