————————————————————————————&…

Nguồn [Đam mỹ] Chung Thân Chế Nô Tài (Hoàn)