Tác giả: TẦM HƯƠNG TUNG (寻香踪) Editor: Lucha Thể loại: Hiện đại, song trọng sinh, ấm áp không ngược, trúc mã, 1×1, HE. Số chương: 85 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã hoàn *tung b…

Nguồn Trọng sinh chi đừng tới đây