Đông chí

http://s6.static.jjwxc.net/frontcover/001/828/1828426.jpg

Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 )

Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 )

Tình trạng truyện : Hoàn

Độ dài : hơn 80 chương

Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu  tra công

sau trung khuyển công, bình phàm nam thê thụ, 1×1,HE.

Lịch up truyện: vào các ngày 05, 24, 27 hàng tháng

Edit: Đông chí

Beta: Tân sinh

Mục lục

Văn án

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3Chương 4 | Chương 5 |

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 |

Chương 11 | Chương 12Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 |

Chương 16Chương 17 | Chương 18Chương 19 |Chương 20 |

Chương 21 | Chương 22 Chương 23 | Chương 24 | Chương 25|

Chương 26

View original post 201 từ nữa